whatsapp
באנר עליון של נגישות אינטרנט
רישיון ל-5 שנים
רישיון שנתי
רישיון חודשי

הקף הנגשה אוטומטי לסריקה ותיקון האתר באמצעות בינה מלאכותית (AI).

ההנגשה כוללת: כתיבת הצהרת נגישות + פאנל ניהול משתמש ללא הגבלת עמודים תמיכה טכנית 24/6 הגנה משפטית

 • כתיבת הצהרת נגישות
 • פאנל ניהול משתמש
 • אין הגבלת דפים
 • תמיכה טכנית 24/6
 • הגנה משפטית בפני תביעות
 • ההנגשה תקפה ל-5 שנים

תשלום חד פעמי ₪1500 + מע"מ (תקף ל-5 שנים)

עם רכישת חבילה זאת הינך מאשר.ת את תקנון האתר

הקף הנגשה אוטומטי לסריקה ותיקון האתר באמצעות בינה מלאכותית (AI).

 • ההנגשה כוללת: כתיבת הצהרת נגישות + פאנל ניהול משתמש ללא הגבלת עמודים תמיכה טכנית 24/6 הגנה משפטית
  • כתיבת הצהרת נגישות
  • פאנל ניהול משתמש
  • אין הגבלת דפים
  • תמיכה טכנית 24/6
  • הגנה משפטית בפני תביעות
  • ההנגשה תקפה לשנה עד החידוש

תשלום לשנה ₪480 + מע"מ (מתחדש אוטומטית)

עם רכישת חבילה זאת הינך מאשר.ת את תקנון האתר

הקף הנגשה אוטומטי לסריקה ותיקון האתר באמצעות בינה מלאכותית (AI).

 • ההנגשה כוללת: כתיבת הצהרת נגישות + פאנל ניהול משתמש ללא הגבלת עמודים תמיכה טכנית 24/6 הגנה משפטית
  • כתיבת הצהרת נגישות
  • פאנל ניהול משתמש
  • אין הגבלת דפים
  • תמיכה טכנית 24/6
  • הגנה משפטית בפני תביעות
  • ההגנשה תקפה חודש בחודשו.

תשלום חודשי ₪60 + מע"מ (בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת)

עם רכישת חבילה זאת הינך מאשר.ת את תקנון האתר